Sèrie de separadors de fases aïllats al buit

  • Sèrie de separadors de fases aïllats al buit

    Sèrie de separadors de fases aïllats al buit

    El separador de fases aïllat al buit, és a dir, la ventilació de vapor, és principalment per separar el gas del líquid criogènic, cosa que pot garantir el volum i la velocitat del subministrament de líquid, la temperatura d'entrada de l'equip terminal i l'ajust de la pressió i l'estabilitat.