Sèrie de canonades aïllades al buit

  • Sèrie de canonades aïllades al buit

    Sèrie de canonades aïllades al buit

    Les canonades aïllades al buit (VI Piping), és a dir, les canonades revestides al buit (VJ Piping), s'utilitzen per transferir oxigen líquid, nitrogen líquid, argó líquid, hidrogen líquid, heli líquid, LEG i GNL, com a substitut perfecte de l'aïllament de canonades convencionals.