Sistema dinàmic de bomba de buit

  • Dynamic Vacuum Pump System

    Sistema dinàmic de bomba de buit

    Les canonades revestides al buit es poden dividir en VJ dinàmic i estàtic Tubs. La canonada amb revestiment estàtic al buit està completament acabada a la fàbrica de fabricació. El sistema Dynamic Vacuum Jacketed Piping posa el tractament al buit al lloc, la resta del muntatge i el tractament del procés encara es troben a la fàbrica de fabricació.